time Bây giờ là:
- 15/07/2024

Dàn Đề 30 Số Bất Bại Miễn Phí Hôm Nay

Dàn đề 30 số bất bại miễn phí hôm nay không phải là phương pháp xa lạ với người chơi xổ số. Đây là cách chơi mà ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể áp dụng được vì dễ hiểu, dễ thắng. Để hiểu rõ về hình thức soi cầu và cách bắt đầu, hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.

Rồng Bạch Kim 888 soi cầu dàn đề 30 số bất bại miễn phí hôm nay

Ngày Số Kết quả
15-7-2024 00 - 01 - 03 - 04 - 10 - 12 - 13 - 19 - 21 - 22 - 23 - 27 - 30 - 34 - 37 - 39 - 41 - 42 - 53 - 55 - 58 - 61 - 66 - 68 - 78 - 85 - 87 - 92 - 95 - 99 Chờ kết quả...
14-7-2024 03 - 05 - 06 - 08 - 13 - 16 - 18 - 23 - 27 - 28 - 32 - 39 - 48 - 49 - 50 - 55 - 56 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 70 - 71 - 72 - 73 - 77 - 84 - 87 - 91 Trượt
13-7-2024 04 - 06 - 13 - 19 - 20 - 23 - 25 - 26 - 33 - 34 - 42 - 43 - 45 - 46 - 55 - 56 - 57 - 61 - 64 - 67 - 68 - 72 - 73 - 76 - 77 - 81 - 83 - 87 - 88 - 92 Trượt
12-7-2024 01 - 10 - 12 - 13 - 17 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 35 - 42 - 49 - 52 - 54 - 60 - 66 - 67 - 69 - 70 - 73 - 74 - 77 - 80 - 84 - 85 - 86 - 91 - 93 - 99 Trượt
11-7-2024 02 - 07 - 13 - 20 - 22 - 23 - 26 - 28 - 33 - 36 - 40 - 43 - 45 - 46 - 47 - 52 - 57 - 66 - 67 - 68 - 72 - 74 - 78 - 83 - 84 - 86 - 87 - 90 - 95 - 99 Ăn đề 23
10-7-2024 06 - 08 - 12 - 18 - 20 - 21 - 24 - 28 - 32 - 36 - 39 - 42 - 44 - 46 - 48 - 51 - 55 - 61 - 64 - 66 - 67 - 68 - 74 - 75 - 77 - 78 - 86 - 91 - 95 - 97 Trượt
9-7-2024 03 - 08 - 11 - 18 - 21 - 22 - 23 - 25 - 33 - 35 - 36 - 39 - 40 - 43 - 47 - 50 - 52 - 54 - 57 - 64 - 65 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 93 - 98 - 99 Ăn đề 66
8-7-2024 01 - 12 - 13 - 16 - 18 - 21 - 23 - 26 - 28 - 34 - 42 - 43 - 56 - 57 - 58 - 62 - 63 - 65 - 67 - 68 - 69 - 72 - 76 - 79 - 81 - 83 - 89 - 90 - 91 - 94 Ăn đề 57
7-7-2024 01 - 05 - 12 - 15 - 20 - 24 - 31 - 32 - 37 - 38 - 39 - 40 - 47 - 48 - 54 - 57 - 58 - 61 - 64 - 66 - 70 - 78 - 79 - 80 - 83 - 84 - 85 - 88 - 97 - 98 Trượt
6-7-2024 01 - 03 - 10 - 14 - 15 - 19 - 22 - 24 - 26 - 33 - 34 - 48 - 49 - 51 - 52 - 56 - 60 - 64 - 66 - 74 - 75 - 76 - 77 - 87 - 91 - 92 - 94 - 96 - 98 - 99 Ăn đề 03
5-7-2024 03 - 06 - 08 - 09 - 23 - 25 - 31 - 32 - 41 - 44 - 46 - 50 - 52 - 54 - 55 - 57 - 62 - 70 - 71 - 73 - 74 - 76 - 80 - 81 - 83 - 85 - 89 - 90 - 96 - 98 Trượt
4-7-2024 03 - 04 - 06 - 17 - 19 - 22 - 23 - 28 - 31 - 33 - 34 - 42 - 43 - 50 - 54 - 57 - 65 - 69 - 70 - 75 - 76 - 77 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 94 - 96 - 98 Trượt
3-7-2024 01 - 02 - 09 - 11 - 15 - 26 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 37 - 41 - 51 - 57 - 58 - 61 - 63 - 64 - 67 - 78 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 94 - 95 - 99 Trượt
2-7-2024 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 13 - 16 - 17 - 18 - 20 - 24 - 34 - 36 - 46 - 49 - 52 - 57 - 61 - 64 - 68 - 69 - 70 - 78 - 82 - 83 - 87 - 89 - 91 - 93 - 94 Ăn đề 20
1-7-2024 01 - 02 - 08 - 10 - 12 - 14 - 21 - 24 - 26 - 29 - 32 - 40 - 41 - 42 - 44 - 46 - 53 - 54 - 56 - 59 - 71 - 72 - 73 - 77 - 82 - 83 - 86 - 89 - 98 - 99 Trượt
30-6-2024 03 - 11 - 13 - 15 - 17 - 21 - 26 - 28 - 29 - 30 - 36 - 39 - 42 - 43 - 52 - 54 - 62 - 63 - 66 - 67 - 72 - 74 - 85 - 86 - 90 - 91 - 92 - 94 - 95 - 99 Ăn đề 29
29-6-2024 00 - 03 - 05 - 06 - 10 - 12 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 26 - 34 - 35 - 37 - 39 - 41 - 42 - 45 - 48 - 57 - 62 - 63 - 64 - 78 - 89 - 90 - 93 - 95 - 97 Trượt
28-6-2024 04 - 05 - 08 - 10 - 12 - 16 - 21 - 22 - 24 - 33 - 38 - 39 - 43 - 45 - 52 - 53 - 56 - 65 - 67 - 68 - 78 - 84 - 85 - 90 - 91 - 92 - 95 - 96 - 98 - 99 Ăn đề 68
27-6-2024 00 - 03 - 05 - 08 - 10 - 11 - 13 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 34 - 43 - 47 - 50 - 51 - 53 - 56 - 58 - 67 - 68 - 70 - 71 - 74 - 75 - 82 - 86 - 90 - 98 Trượt
26-6-2024 03 - 06 - 07 - 11 - 13 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 30 - 32 - 36 - 40 - 44 - 45 - 47 - 49 - 53 - 63 - 64 - 66 - 69 - 81 - 88 - 91 - 94 - 98 Ăn đề 32
25-6-2024 04 - 07 - 08 - 10 - 16 - 18 - 23 - 31 - 32 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 48 - 50 - 53 - 61 - 62 - 72 - 75 - 77 - 79 - 82 - 83 - 87 - 89 - 90 - 91 - 95 Ăn đề 82
24-6-2024 02 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 18 - 26 - 27 - 28 - 30 - 43 - 44 - 46 - 51 - 53 - 55 - 59 - 60 - 67 - 69 - 70 - 78 - 85 - 89 - 90 - 91 - 96 - 97 - 99 Trượt
23-6-2024 02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 17 - 18 - 24 - 26 - 29 - 33 - 40 - 44 - 45 - 48 - 53 - 59 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 74 - 76 - 78 - 83 - 84 - 87 - 90 - 97 Trượt
22-6-2024 01 - 02 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 22 - 33 - 36 - 38 - 43 - 46 - 47 - 48 - 52 - 54 - 55 - 60 - 63 - 72 - 76 - 77 - 87 - 88 - 90 - 91 - 94 Trượt
21-6-2024 00 - 02 - 08 - 13 - 18 - 19 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 38 - 42 - 43 - 46 - 48 - 49 - 54 - 61 - 68 - 69 - 71 - 72 - 77 - 80 - 87 - 90 - 91 - 92 - 93 Trượt
20-6-2024 00 - 05 - 18 - 19 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 33 - 34 - 35 - 39 - 42 - 44 - 53 - 54 - 58 - 61 - 62 - 64 - 69 - 74 - 76 - 81 - 83 - 90 - 91 - 92 - 93 Ăn đề 39
19-6-2024 00 - 01 - 06 - 10 - 15 - 16 - 17 - 19 - 24 - 26 - 31 - 33 - 34 - 40 - 51 - 52 - 53 - 62 - 65 - 67 - 69 - 72 - 81 - 82 - 83 - 84 - 94 - 95 - 97 - 99 Ăn đề 67
18-6-2024 02 - 03 - 06 - 10 - 14 - 16 - 22 - 24 - 29 - 30 - 35 - 38 - 42 - 44 - 47 - 50 - 52 - 59 - 60 - 65 - 66 - 69 - 73 - 74 - 77 - 79 - 88 - 94 - 96 - 98 Trượt
17-6-2024 01 - 02 - 05 - 06 - 12 - 13 - 21 - 24 - 29 - 34 - 37 - 38 - 40 - 47 - 48 - 54 - 57 - 61 - 63 - 65 - 66 - 67 - 72 - 73 - 74 - 77 - 78 - 89 - 92 - 96 Ăn đề 02
16-6-2024 05 - 08 - 09 - 11 - 14 - 22 - 23 - 24 - 35 - 37 - 41 - 44 - 49 - 56 - 57 - 58 - 62 - 65 - 68 - 70 - 73 - 74 - 76 - 77 - 84 - 87 - 89 - 90 - 93 - 98 Trượt

Dàn đề 30 số bất bại là gì, có hiệu quả không?

Dàn đề 30 số là phương pháp trong lĩnh vực đánh đề số, người chơi chọn ra 30 con số khác nhau được chọn từ 100 số từ 00 đến 99. Sau khi đã xác định được dàn số, người chơi áp dụng quy luật cố định về mức độ đầu tư, đảm bảo rằng mỗi số trong dàn đề 30 số này nhận được một lượng tiền đầu tư đồng đều. Điều này nhằm mục đích tối ưu hóa cơ hội chiến thắng và duy trì sự cân bằng trong chiến thuật cá cược.

Hiện nay có rất nhiều cách soi cầu để tìm ra dàn đề 30 số, càng có cách phân tích khoa học, anh em càng có một bộ số chuẩn. Sau khi có dàn lô, người ta sẽ quyết định xem sẽ nuôi trong vòng bao lâu.

Điều này cũng quan trọng chẳng kém việc xác định các số trong dàn đề. Rất nhiều người có kinh nghiệm cho rằng 2 – 3 ngày là mốc thời gian thích hợp nhất để tránh thất thoát quá nhiều vốn.

XEM THÊM CÁC DÀN ĐỀ 30 SỐ KHÁC

Hướng dẫn chơi Dàn đề 30 số bất bại

Để các bạn dễ hiểu chuyên gia tại Rồng Bạch Kim 888 sẽ lấy ví dụ cụ thể để các bạn hiểu và áp dụng chơi dàn đề 30 số bất bại sao cho có lãi:

Ví dụ: ngày 20/1/2024

– Đánh dàn đề 30 số: 30 – 38 – 66 – 58 – 86 – 08 – 74 – 12 – 90 – 25 – 80 – 02 – 49 – 37 – 55 – 83 – 10 – 76 – 35 – 53 – 72 – 73 – 36 – 64 – 34 – 88 – 20 – 11 – 04 – 67

– KQXS Giải đặc biệt ngày 20/1/2024: 70964

=> Kết quả: Trúng đề 64

– Vốn bỏ ra: 30 số x 10.000đ = 300.000đ

– Trúng sẽ được trả: 700.000đ

Số tiền lãi: 700.000đ – 300.000đ = 400.000đ

Kết luận: với cách đánh này chúng ta cần đầu tư 300.000đ nếu TRÚNG sẽ lãi 400.000đ

Lưu ý: số tiền lãi chỉ chính xác nếu bạn trúng đề ngày hôm đó. Nếu không trúng số nào cả, bạn sẽ mất toàn bộ số vốn. Cần cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro khi tham gia áp dụng chiến thuật này.

Bí quyết tạo dàn đề 30 con cực chuẩn cho tín đồ yêu lô đề

Hiện nay có rất nhiều cách để tạo dàn đề 30 số bất bại hôm nay có nhiều cơ hội thắng. Dưới đây là một số gợi ý hy vọng giúp anh em thuận lợi nhập cuộc.

Nuôi dàn đề 30 số theo tổng đề hiệu quả

Anh em theo dõi bảng kết quả xổ số, nếu phát hiện tổng đề hai ngày liên tiếp bằng nhau thì phải tranh thủ cơ hội ngay. Hãy lập một dàn đề với tổng này và kết hợp thêm những cách soi cầu khác để hoàn thành bộ 30 số chuẩn xác.

Nuôi dàn đề 30 số bất bại hôm nay có đuôi chẵn bỏ kép

Dàn đề này cực kỳ dễ tạo và không cần phải phân tích bảng kết quả. Ở đây, anh em lấy tất cả các số chẵn, loại bỏ số kép và lọc lại một lần nữa. Điều này giúp bạn có được bộ số chất lượng với nhiều cơ hội thắng.

Ưu điểm và hạn chế của việc tạo dàn đề 30 số bất bại

Mọi dàn đề đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên phải nắm rõ để có cách dùng hợp lý.

Ưu điểm

Phương pháp này có rất nhiều ưu thế nổi bật nên ngày càng nhiều người yêu thích.

  • Dàn đề 30 số cực kỳ dễ tạo, kể cả người mới chưa biết soi cầu thì vẫn có thể chơi được.
  • Anh em có nhiều cơ hội thắng khi nuôi dàn đề này.

Hạn chế

Khi dùng cách này, anh em cần phải lưu ý đến những vấn đề dưới đây.

  • Số tiền bỏ ra để nuôi một bộ 30 số không hề nhỏ nên phải tính toán trước khi bắt đầu.
  • Con số mà bạn thu về được không quá lớn nên đây chỉ là phương pháp chơi an toàn chứ không giúp bạn thắng lớn.

Lưu ý khi sử dụng dàn đề cần biết trước khi bắt đầu

Trước khi sử dụng dàn đề 30 số bất bại hôm nay, bạn cần lưu ý một số vấn dề sau.

  • Anh em phải theo đến cùng thì mới có nhiều cơ hội thắng trong cuộc chơi.
  • Cân nhắc khi dùng vốn để tránh thất thoát nhiều và con số thu về không đủ bù lại vốn.
  • Tân thủ có thể tìm người có kinh nghiệm để được hướng dẫn hoặc tham khảo các website tạo dàn đề chuyên nghiệp. Ở đây, bạn sẽ được gợi ý cách chơi hiệu quả, tăng cơ hội thu tiền thưởng lớn.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ những gì cần biết về dàn đề 30 số bất bại miễn phí hôm nay trước khi bắt đầu mà rồng bạch kim 888 chia sẻ. Đây là phương pháp đơn giản, dễ hiểu và mang về nhiều cơ hội thắng nên ai cũng muốn thử. Chúc bạn thành công!

CEO & Founder của Rồng Bạch Kim 888, đã trải qua một chặng đường dài với nhiều nghiên cứu và phân tích kiến thức về soi cầu xổ số. Rồng Bạch Kim 888 đã mang đến cho mọi người những thông tin dự đoán xổ số hàng ngày nhanh, chính xác và miễn phí.

THỐNG KÊ PHÂN TÍCH