time Bây giờ là:
- 15/07/2024

Dàn Đề 36 Số Bất Bại Miễn Phí Hôm Nay

Dàn đề 36 số bất bại hôm nay sẽ lựa chọn tối ưu cho cộng đồng lô đề thủ khi soi cầu xổ số. Tuy nhiên việc bắt dàn đề ra sao và ưu –  nhược điểm của phương pháp này như thế nào là điều không phải ai cũng biết. Vậy nên trong bài viết hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tường tận về dàn đề 36 số.

Rồng Bạch Kim 888 soi cầu dàn đề 36 số bất bại miễn phí hôm nay

Ngày Số Kết quả
15-7-2024 05 - 09 - 13 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25 - 27 - 29 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 41 - 42 - 44 - 48 - 51 - 57 - 62 - 65 - 66 - 67 - 69 - 75 - 76 - 77 - 79 - 81 - 82 - 86 - 92 - 94 Chờ kết quả...
14-7-2024 02 - 04 - 06 - 11 - 12 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 48 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 65 - 68 - 69 - 72 - 77 - 78 - 81 - 83 - 84 - 85 - 94 - 95 - 96 Trượt
13-7-2024 06 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24 - 33 - 35 - 37 - 39 - 41 - 42 - 52 - 54 - 55 - 59 - 60 - 61 - 62 - 67 - 69 - 71 - 75 - 77 - 78 - 79 - 80 - 88 - 89 - 90 - 93 - 94 - 96 Ăn đề 60
12-7-2024 00 - 01 - 02 - 10 - 11 - 17 - 21 - 24 - 29 - 30 - 31 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 45 - 46 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 62 - 63 - 66 - 70 - 73 - 80 - 83 - 90 - 92 - 94 - 98 Trượt
11-7-2024 06 - 12 - 15 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 35 - 38 - 39 - 40 - 44 - 48 - 52 - 53 - 55 - 60 - 65 - 71 - 72 - 73 - 76 - 77 - 78 - 79 - 84 - 85 - 91 - 92 - 94 - 99 Ăn đề 23
10-7-2024 04 - 10 - 13 - 16 - 17 - 20 - 25 - 26 - 27 - 28 - 34 - 35 - 37 - 39 - 43 - 45 - 49 - 52 - 56 - 57 - 63 - 64 - 71 - 72 - 73 - 75 - 77 - 78 - 80 - 82 - 85 - 86 - 88 - 90 - 92 - 94 Ăn đề 94
9-7-2024 05 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 48 - 53 - 63 - 64 - 65 - 66 - 70 - 71 - 75 - 77 - 88 - 89 - 91 - 95 - 96 - 99 Ăn đề 66
8-7-2024 06 - 07 - 09 - 10 - 18 - 19 - 20 - 23 - 28 - 29 - 30 - 32 - 38 - 39 - 40 - 41 - 45 - 46 - 50 - 55 - 58 - 61 - 62 - 63 - 65 - 70 - 71 - 72 - 74 - 81 - 82 - 84 - 89 - 92 - 94 - 99 Trượt
7-7-2024 00 - 08 - 12 - 15 - 17 - 18 - 20 - 24 - 25 - 27 - 28 - 32 - 39 - 40 - 41 - 44 - 46 - 47 - 48 - 54 - 55 - 60 - 63 - 65 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 79 - 81 - 82 - 83 - 93 - 94 - 99 Trượt
6-7-2024 00 - 04 - 07 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 30 - 31 - 37 - 45 - 47 - 48 - 54 - 55 - 61 - 62 - 65 - 67 - 69 - 70 - 73 - 77 - 79 - 80 - 82 - 84 - 85 - 87 - 91 - 94 - 95 - 97 Trượt
5-7-2024 00 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 30 - 32 - 37 - 38 - 47 - 51 - 52 - 56 - 70 - 72 - 74 - 76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 84 - 88 - 93 - 94 - 95 - 96 - 99 Trượt
4-7-2024 02 - 04 - 08 - 09 - 12 - 13 - 21 - 22 - 30 - 31 - 33 - 36 - 42 - 44 - 50 - 51 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 61 - 63 - 68 - 70 - 71 - 77 - 82 - 84 - 88 - 90 - 91 - 92 - 96 - 97 - 99 Ăn đề 13
3-7-2024 00 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 22 - 24 - 29 - 30 - 33 - 38 - 41 - 42 - 43 - 45 - 48 - 50 - 51 - 53 - 56 - 62 - 63 - 67 - 68 - 69 - 72 - 73 - 75 - 78 - 80 - 82 - 85 - 87 - 92 - 96 Trượt
2-7-2024 03 - 04 - 07 - 09 - 15 - 16 - 17 - 19 - 25 - 29 - 32 - 36 - 42 - 43 - 45 - 47 - 49 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 66 - 67 - 69 - 75 - 77 - 78 - 83 - 84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 Trượt
1-7-2024 02 - 03 - 12 - 16 - 18 - 22 - 23 - 27 - 28 - 31 - 35 - 38 - 39 - 40 - 43 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 56 - 58 - 59 - 62 - 65 - 66 - 69 - 74 - 78 - 82 - 88 - 91 - 95 - 99 Ăn đề 18
30-6-2024 01 - 03 - 08 - 15 - 17 - 20 - 23 - 24 - 27 - 28 - 33 - 35 - 37 - 46 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 - 61 - 63 - 67 - 68 - 71 - 79 - 80 - 85 - 87 - 89 - 91 - 93 - 96 - 98 Trượt
29-6-2024 00 - 01 - 02 - 04 - 06 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 28 - 31 - 37 - 38 - 39 - 44 - 45 - 54 - 58 - 60 - 62 - 64 - 65 - 68 - 69 - 70 - 71 - 74 - 81 - 83 - 89 - 95 - 98 Trượt
28-6-2024 01 - 03 - 05 - 06 - 09 - 11 - 14 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 - 33 - 34 - 38 - 40 - 44 - 46 - 49 - 55 - 56 - 60 - 61 - 64 - 67 - 68 - 72 - 73 - 77 - 79 - 81 - 84 - 86 - 88 - 89 - 99 Ăn đề 68
27-6-2024 00 - 01 - 02 - 08 - 10 - 11 - 18 - 23 - 26 - 31 - 32 - 34 - 35 - 39 - 40 - 42 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 58 - 63 - 67 - 69 - 75 - 76 - 78 - 81 - 85 - 91 - 92 - 97 - 98 - 99 Ăn đề 99
26-6-2024 02 - 05 - 07 - 09 - 14 - 18 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 33 - 34 - 37 - 39 - 41 - 43 - 48 - 50 - 52 - 60 - 61 - 68 - 70 - 72 - 73 - 75 - 78 - 89 - 90 - 92 - 94 - 99 Trượt
25-6-2024 01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 15 - 16 - 18 - 28 - 31 - 48 - 49 - 50 - 53 - 55 - 56 - 57 - 61 - 62 - 63 - 65 - 68 - 69 - 70 - 72 - 74 - 76 - 78 - 79 - 91 - 92 - 94 - 96 - 98 - 99 Trượt
24-6-2024 00 - 01 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 41 - 50 - 51 - 52 - 58 - 63 - 65 - 66 - 68 - 70 - 81 - 83 - 85 - 87 - 89 - 92 - 96 Ăn đề 50
23-6-2024 01 - 03 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 18 - 19 - 21 - 25 - 26 - 29 - 30 - 35 - 36 - 45 - 47 - 52 - 55 - 56 - 60 - 61 - 65 - 70 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 - 83 - 87 - 88 - 89 - 93 - 98 Ăn đề 01
22-6-2024 01 - 03 - 04 - 06 - 12 - 17 - 19 - 20 - 27 - 28 - 30 - 31 - 35 - 37 - 38 - 41 - 44 - 46 - 54 - 58 - 59 - 63 - 65 - 68 - 73 - 80 - 81 - 83 - 84 - 86 - 88 - 89 - 91 - 94 - 97 - 99 Trượt
21-6-2024 03 - 04 - 08 - 11 - 12 - 15 - 22 - 27 - 30 - 31 - 32 - 40 - 43 - 44 - 45 - 49 - 50 - 52 - 54 - 56 - 59 - 61 - 63 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 77 - 82 - 83 - 86 - 87 - 89 - 98 - 99 Trượt
20-6-2024 01 - 03 - 08 - 11 - 16 - 18 - 19 - 22 - 26 - 28 - 30 - 34 - 35 - 37 - 39 - 40 - 48 - 57 - 58 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 81 - 95 - 96 - 97 Ăn đề 39
19-6-2024 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 12 - 18 - 20 - 21 - 29 - 30 - 31 - 39 - 40 - 41 - 42 - 45 - 47 - 50 - 52 - 53 - 55 - 59 - 61 - 68 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 78 - 82 - 84 - 92 - 95 - 98 Trượt
18-6-2024 06 - 09 - 13 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 30 - 31 - 34 - 36 - 37 - 39 - 42 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 53 - 59 - 64 - 66 - 69 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79 - 81 - 86 - 87 - 88 - 92 - 93 Trượt
17-6-2024 04 - 05 - 10 - 11 - 16 - 20 - 24 - 26 - 30 - 33 - 35 - 37 - 41 - 52 - 54 - 55 - 57 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 70 - 73 - 74 - 75 - 79 - 81 - 82 - 88 - 89 - 91 - 95 - 96 Trượt
16-6-2024 02 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 34 - 38 - 40 - 41 - 44 - 48 - 53 - 54 - 57 - 58 - 60 - 61 - 66 - 68 - 69 - 70 - 75 - 80 - 84 - 87 - 88 - 91 - 94 - 97 Ăn đề 97

Dàn đề 36 số bất bại là gì?

Dàn đề 36 số bất bại hôm nay là phương pháp trong lĩnh vực đánh đề khi người chơi chọn lựa ra 36 con số khác nhau từ tập hợp 100 số từ 00 đến 99 để chơi. Quy tắc xuống tiền đó là số tiền đầu tư cho mỗi số trong dàn đề 36 số này phải đều nhau không được đánh số này hơn tiền, số kia bé tiền.

Anh em chỉ cần có chiến thuật bắt số lô đề hiệu quả để chọn ra 36 số may mắn nhất. Ngoài ra người chơi cũng cần chuẩn bị cho mình khoản tiền vốn đủ lớn để phục vụ việc đặt tiền 36 số đề của mình. Bên cạnh đó, bet thủ nên ưu tiên chọn cho mình những phương pháp đầu tư hiệu quả để lượt chơi của mình được thành công nhất.

XEM THÊM CÁC DÀN ĐỀ 36 SỐ KHÁC

Hướng dẫn chơi Dàn đề 36 số bất bại

Để các bạn dễ hiểu chuyên gia tại Rồng Bạch Kim 888 sẽ lấy ví dụ cụ thể để các bạn hiểu và áp dụng chơi dàn đề 36 số bất bại sao cho có lãi:

Ví dụ: ngày 17/01/2024

– Đánh dàn đề 36 số: 11 – 96 – 39 – 44 – 50 – 17 – 80 – 31 – 25 – 43 – 46 – 15 – 48 – 97 – 61 – 62 – 53 – 20 – 65 – 77 – 95 – 22 – 08 – 19 – 72 – 42 – 03 – 16 – 12 – 51 – 21 – 75 – 74 – 23 – 41 – 81

– KQXS Giải đặc biệt ngày 17/01/2024: 76553

=> Kết quả: Trúng đề 53

– Vốn bỏ ra: 36 số x 10.000đ = 360.000đ

– Trúng sẽ được trả: 700.000đ

Số tiền lãi: 700.000đ – 360.000đ = 340.000đ

Kết luận: với cách đánh này chúng ta cần đầu tư 300.000đ nếu TRÚNG sẽ lãi 340.000đ

Lưu ý: số tiền lãi chỉ chính xác nếu bạn trúng đề ngày hôm đó. Nếu không trúng số nào cả, bạn sẽ mất toàn bộ số vốn. Cần cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro khi tham gia áp dụng chiến thuật này.

Ưu điểm và nhược điểm của dàn đề 36 số bất bại hôm nay

Người chơi khi tham gia đánh đề theo dàn số 36 số cần phải nắm rõ các ưu – nhược điểm của phương pháp này để kiểm soát lựa chọn của mình. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn những điểm mạnh – yếu của phương pháp chơi lô này, cụ thể như sau:

Ưu điểm

Đầu tư dàn đề 36 số người chơi sẽ nhận được rất nhiều ưu điểm vượt trội khác nhau. Các cao thủ trong giới lô đề rất ưu tiên lựa chọn phương pháp soi cầu này là vì các lý do chính dưới đây:

 • Cơ hội trúng lô đề cao nhờ việc đầu tư cùng lúc nhiều con số.
 • Vận dụng đa dạng các phương pháp soi cầu, bắt số khác nhau.
 • Tỷ lệ ăn thưởng lớn, khả năng trúng độc đắc lên tới 70%.
 • Rèn luyện kỹ năng soi cầu cho mình, nâng cao trình độ bắt số của bản thân.
 • Tư duy trở nên nhạy bén, thông thái hơn.

Nhược điểm

Khi bắt lô theo dàn đề 36 số bất bại hôm nay ngoài những ưu điểm mà phương pháp này mang lại nó cũng tồn tại một vài nhược điểm sau đây:

 • Yêu cầu người chơi phải có khoản tiền vốn lớn để xuống tiền cho 36 con lô đề cùng 1 lúc.
 • Chọn phương pháp soi cầu tối ưu cho mình để tìm ra những con số có khả năng xuất hiện cao nhất.

Lưu ý khi đầu tư dàn đề 36 số bất bại hôm nay

Người chơi trong quá trình soi cầu lô đề thì việc đầu tư theo phương pháp dàn đề 36 số không phải đơn giản. Vậy nên khi chơi bạn cần hết sức cẩn trọng với việc soi cầu, bắt số cũng như đặt tiền của mình. Dưới đây là một số chú ý của rồng bạch kim 888 chia sẻ cho anh em khi bắt dàn 36 số:

 • Chuẩn bị cho mình một khoản tiền vốn đủ lớn để phục vụ cho việc chơi lô của mình, đầu tư cùng 36 số trong 1 kỳ quay thưởng.
 • Ưu tiên lựa chọn các chiến thuật, phương pháp soi cầu tối ưu để chọn cho mình những con số có tỷ lệ thành công cao nhất.
 • Linh hoạt áp dụng nhiều cách thức để tăng cơ hội trúng số cho mình.
 • Lên kế hoạch rõ ràng cho việc đầu tư dàn đề 36 số bất bại hôm nay của mình và có phương án dự phòng thích hợp.
 • Nếu không thể đặt tiền cùng lúc 36 con số bạn nên ưu tiên chọn ít nhất 5 – 10 số trong dàn để đầu tư.
 • Thống kê toàn bộ kết quả lô đề đã về trong những ngày trước đó để việc soi cầu được đơn giản hơn.

Tổng kết

Trong bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ tới bạn tất cả các thông tin liên quan tới dàn đề 36 số bất bại hôm nay. Khi chọn chơi xổ số theo phương pháp này bạn nên chú ý tới một số vấn đề được lưu ý trên để lượt vào tiền của mình được diễn ra suôn sẻ nhất. Chúc bạn thành công!

CEO & Founder của Rồng Bạch Kim 888, đã trải qua một chặng đường dài với nhiều nghiên cứu và phân tích kiến thức về soi cầu xổ số. Rồng Bạch Kim 888 đã mang đến cho mọi người những thông tin dự đoán xổ số hàng ngày nhanh, chính xác và miễn phí.

THỐNG KÊ PHÂN TÍCH