time Bây giờ là:
- 15/07/2024

Dàn Đề 50 Số Khung 2 Ngày Bất Tử Chuẩn Xác

Dàn đề 50 số khung 2 ngày hiện đang là một trong những cách chơi lô đề hiệu quả, được rất nhiều người chơi xổ số miền bắc quan tâm và tìm kiếm. Để giúp cho các bạn biết dàn đề này là gì, ưu nhược điểm và hiệu quả ra sao? Mời các bạn cùng rồng bạch kim 888 theo dõi ngay bài viết bên dưới nhé!

Rồng Bạch Kim 888 dự đoán dàn đề 50 số khung 2 ngày bất tử chuẩn xác

Ngày Số Kết quả
14 → 15-7-2024 00 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 37 - 43 - 45 - 47 - 50 - 52 - 54 - 58 - 59 - 60 - 63 - 65 - 67 - 68 - 70 - 72 - 76 - 78 - 79 - 83 - 84 - 85 - 89 - 90 - 91 - 92 - 94 - 96 - 99
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Chờ kết quả...
12 → 13-7-2024 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 20 - 21 - 26 - 27 - 28 - 32 - 33 - 36 - 41 - 42 - 46 - 47 - 49 - 50 - 53 - 58 - 59 - 62 - 63 - 64 - 67 - 68 - 72 - 73 - 77 - 78 - 79 - 81 - 84 - 86 - 88 - 89 - 90 - 96 - 97 - 98
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Trượt
10 → 11-7-2024 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 11 - 12 - 13 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 27 - 28 - 32 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 47 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 62 - 65 - 67 - 68 - 77 - 78 - 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 91 - 92 - 97 - 98 - 99
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Ăn đề 23
8 → 9-7-2024 00 - 02 - 03 - 05 - 09 - 11 - 14 - 17 - 18 - 21 - 22 - 25 - 29 - 30 - 31 - 32 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 62 - 63 - 67 - 69 - 72 - 73 - 74 - 77 - 82 - 86 - 89 - 90 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97 - 98
Ngày 1: Ăn đề 57
Ngày 2: Trượt
6 → 7-7-2024 00 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 16 - 19 - 21 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 38 - 39 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 - 50 - 51 - 52 - 56 - 59 - 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 74 - 75 - 78 - 81 - 83 - 87 - 88 - 91 - 97 - 98 - 99
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Trượt
4 → 5-7-2024 00 - 01 - 02 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 31 - 33 - 34 - 36 - 39 - 43 - 49 - 50 - 51 - 52 - 55 - 59 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 93 - 94 - 95 - 97
Ngày 1: Ăn đề 13
Ngày 2: Trượt
2 → 3-7-2024 00 - 01 - 02 - 05 - 06 - 11 - 13 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 41 - 44 - 47 - 48 - 49 - 54 - 56 - 60 - 61 - 64 - 67 - 68 - 71 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79 - 80 - 82 - 85 - 89 - 90 - 92 - 94 - 96 - 98 - 99
Ngày 1: Ăn đề 20
Ngày 2: Ăn đề 89
30 → 31-6-2024 02 - 04 - 05 - 09 - 10 - 12 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 32 - 33 - 34 - 39 - 42 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 - 62 - 70 - 71 - 74 - 76 - 79 - 80 - 81 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 - 91 - 92 - 97 - 99
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Ăn đề 18
28 → 29-6-2024 00 - 01 - 05 - 08 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 33 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 47 - 48 - 49 - 57 - 60 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 72 - 73 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 85 - 89 - 93 - 94 - 96 - 98
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Ăn đề 49
26 → 27-6-2024 00 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 34 - 39 - 42 - 45 - 47 - 48 - 50 - 51 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 63 - 65 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 80 - 83 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Ăn đề 99
24 → 25-6-2024 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 26 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 39 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 59 - 61 - 64 - 71 - 73 - 74 - 76 - 78 - 80 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 93 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Trượt
22 → 23-6-2024 01 - 04 - 06 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 81 - 83 - 85 - 92 - 94 - 96 - 99
Ngày 1: Ăn đề 62
Ngày 2: Ăn đề 01
20 → 21-6-2024 00 - 04 - 07 - 09 - 10 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 23 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 33 - 40 - 47 - 50 - 53 - 54 - 56 - 61 - 62 - 63 - 64 - 67 - 70 - 71 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 82 - 83 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Ăn đề 96
18 → 19-6-2024 02 - 03 - 06 - 09 - 11 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 50 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 60 - 61 - 63 - 66 - 69 - 72 - 73 - 74 - 75 - 78 - 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 88 - 92 - 93 - 97 - 98
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Trượt
16 → 17-6-2024 00 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 28 - 29 - 32 - 33 - 35 - 43 - 45 - 46 - 47 - 49 - 51 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 69 - 70 - 75 - 76 - 78 - 79 - 81 - 84 - 87 - 89 - 90 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 98
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Trượt
14 → 15-6-2024 00 - 05 - 07 - 08 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 29 - 31 - 33 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 55 - 58 - 60 - 61 - 63 - 65 - 66 - 67 - 71 - 72 - 76 - 78 - 79 - 85 - 86 - 88 - 90 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Trượt

Định nghĩa về dàn đề 50 số khung 2 ngày là gì?

Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày là phương pháp các chuyên gia đề soi cầu tuyển chọn 50 số may mắn nhất trong 100 số từ 00 đến 99 để đánh đề nuôi liên tục trong 2 ngày. Đây là phương pháp phổ biến với tỉ lệ lãi cực cao mà nhiều anh em chơi đề lâu năm áp dụng.

XEM THÊM CÁC DÀN ĐỀ 50 SỐ KHÁC

Hướng dẫn chơi Dàn đề 50 số khung 2 ngày rồng bạch kim

Để giúp bạn hiểu rõ chiến thuật, chúng tôi sẽ cung cấp một ví dụ cụ thể áp dụng cho Dàn đề 50 số khung 2 ngày.

Ví dụ: bắt đầu từ ngày 15/1/2024 đến ngày 16/1/2024.

Dàn đề 50 số: 61 – 09 – 03 – 39 – 29 – 53 – 77 – 59 – 98 – 39 – 12 – 45 – 68 – 23 – 71 – 34 – 87 – 50 – 92 – 14 – 32 – 67 – 41 – 88 – 27 – 13 – 55 – 76 – 98 – 24 – 16 – 22 – 43 – 89 – 31 – 72 – 18 – 37 – 49 – 64 – 91 – 58 – 26 – 81 – 47 – 95 – 30 – 54

Kết quả XS Giải đặc biệt các ngày như sau:

 • KQXS GĐB Ngày 15/1/2024: 63261
 • KQXS GĐB Ngày 16/1/2024: 95539

Với số vốn bỏ ra, tính toán như sau:

 • Vốn bỏ ra mỗi ngày: 50 số x 10.000đ = 500.000đ
 • Tổng vốn cho 2 ngày: 500.000đ/ngày x 2 ngày = 1.000.000đ

Trường hợp 1: Trúng 1 trong 2 ngày

 • Trúng 1 lần: 70.000đ x 10.000đ = 700.000đ
 • Tổng tiền lãi: 700.000đ – 1.000.000đ (vốn 2 ngày) = -300.000đ (lỗ)

Kết luận: Đầu tư tổng cộng 1.000.000đ và nếu TRÚNG 1 ngày sẽ lỗ 300.000đ.

Trường hợp 2: Trúng cả 2 ngày

 • Trúng 2 lần, mỗi lần: 70.000đ x 10.000đ = 700.000đ
 • Tổng tiền trúng: 700.000đ x 2 = 1.400.000đ
 • Tổng tiền lãi: 1.400.000đ – 1.000.000đ (vốn 2 ngày) = 400.000đ (lãi)

Kết luận: Đầu tư tổng cộng 1.000.000đ và nếu TRÚNG cả 2 ngày sẽ lãi 400.000đ.

Có nên ứng dụng cách đánh dàn đề 50 số không?

Để trả lời cho câu hỏi có nên đánh dàn đề 50 số khung 2 ngày hay không, mời các bạn cùng chúng tôi đánh giá ưu – nhược điểm của phương pháp chơi lô đề này nhé!

Ưu điểm

Cách chơi dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày sở hữu rất nhiều ưu điểm, trong đó có thể kể đến như:

 • Dễ chơi: Phương pháp này dễ chơi và dễ hiểu, chỉ cần chọn ra 50 số đề trong dàn số từ 00 – 99, sau đó đặt vào đó một số tiền nhất định là được.
 • Có tỷ lệ trúng cao: Tỷ lệ trúng của mẹo chơi dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày cao hơn rất nhiều so với những phương pháp khác. Bởi với 50 con số đã bao gồm hơn 1 nửa số lượng cặp số có thể xuất hiện trong bảng KQXS.
 • Kiểm soát được rủi ro: Phương pháp chơi lô đề này giúp bet thủ hạn chế tối đa rủi ro, bạn cũng có thể linh hoạt trong việc đặt tiền, phân bổ mức tiền theo từng con số nếu muốn.

Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, phương pháp này cũng còn tồn tại một vài hạn chế như:

 • Chuẩn bị vốn lớn: Để nuôi được dàn đề 50 số bắt buộc người chơi phải có cho mình số vốn khá lớn. Hãy nhớ rằng nếu nuôi 50 số, bạn cần đặt mỗi cặp số 1 khoản tiền nhất định, không thể quá ít thì sẽ không có lợi nhuận, ngược lại đặt tiền quá nhiều rủi ro sẽ cao hơn.
 • Tiền lời ít: Với phương pháp nuôi dàn đề chắc chắn tỷ lệ thắng cao hơn, nhưng đồng nghĩa với nó là lợi nhuận sẽ luôn tỷ lệ nghịch với nó. Đó là lý do vì sao rất ít người chơi mới yêu thích, áp dụng mẹo chơi này.

Lưu ý cần nắm được khi chơi dàn đề 50 số khung 2 ngày

Trong quá trình chơi lô đề và áp dụng phương pháp nuôi dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày, bạn cần lưu ý đến những vấn đề sau:

 • Chỉ chơi trong khoản vốn cho phép, tuyệt đối không nên vay mượn để duy trì việc nuôi đề. Bởi rất dễ dẫn bạn đến con đường túng thiếu và vi phạm pháp luật.
 • Biết cách cân đối các khoản tiền vào ra sao cho hài hòa, có lợi cho bản thân.
 • Phải thật sự kiên nhẫn và không được tham lam. Nếu có thời gian hãy học thêm nhiều phương pháp soi cầu khác để nâng cao tỷ lệ thắng của dàn đề nhé!

Tổng kết

Vừa rồi là những thông tin giới thiệu về dàn đề 50 số khung 2 ngày. Rất mong là qua nội dung này, anh em lô thủ sẽ có thêm nhiều kiến thức để chơi lô đề hiệu quả, chúc bạn thành công.

CEO & Founder của Rồng Bạch Kim 888, đã trải qua một chặng đường dài với nhiều nghiên cứu và phân tích kiến thức về soi cầu xổ số. Rồng Bạch Kim 888 đã mang đến cho mọi người những thông tin dự đoán xổ số hàng ngày nhanh, chính xác và miễn phí.

THỐNG KÊ PHÂN TÍCH