time Bây giờ là:
- 15/07/2024

Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày Bất Tử Chuẩn Xác

Dàn đề 60 số khung 2 ngày được xem như là một trong những phương pháp đánh lô đề có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay. Cách chơi này sẽ mang đến cho lô thủ nhiều sự lựa chọn, cùng với đó là nhiều cơ hội chiến thắng. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng rồng bạch kim 888 đi tìm hiểu về mẹo chơi hiệu quả này nhé!

Rồng Bạch Kim 888 dự đoán dàn đề 60 số khung 2 ngày bất tử chuẩn xác

Ngày Số Kết quả
14 → 15-7-2024 00 - 01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 40 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 - 80 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Chờ kết quả...
12 → 13-7-2024 01 - 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 44 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 90 - 91 - 93 - 94 - 95 - 98
Ngày 1: Ăn đề 19
Ngày 2: Ăn đề 60
10 → 11-7-2024 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 31 - 34 - 36 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 51 - 54 - 55 - 58 - 59 - 60 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 71 - 73 - 74 - 75 - 77 - 83 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 92 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99
Ngày 1: Ăn đề 94
Ngày 2: Ăn đề 23
8 → 9-7-2024 01 - 02 - 08 - 09 - 11 - 13 - 17 - 20 - 21 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 46 - 47 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 - 60 - 66 - 67 - 68 - 69 - 71 - 72 - 73 - 75 - 78 - 79 - 80 - 81 - 84 - 85 - 88 - 89 - 90 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99
Ngày 1: Ăn đề 57
Ngày 2: Ăn đề 66
6 → 7-7-2024 00 - 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 22 - 23 - 26 - 29 - 30 - 31 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 43 - 45 - 46 - 48 - 51 - 54 - 55 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 66 - 67 - 68 - 69 - 71 - 73 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80 - 83 - 86 - 88 - 89 - 91 - 92 - 93 - 95 - 97 - 98 - 99
Ngày 1: Ăn đề 03
Ngày 2: Ăn đề 73
4 → 5-7-2024 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 48 - 50 - 51 - 52 - 56 - 57 - 64 - 65 - 67 - 68 - 71 - 73 - 76 - 78 - 79 - 82 - 83 - 89 - 93 - 94 - 95 - 97 - 98
Ngày 1: Ăn đề 13
Ngày 2: Ăn đề 35
2 → 3-7-2024 01 - 02 - 03 - 08 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 71 - 74 - 75 - 78 - 79 - 81 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 92 - 93 - 94
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Ăn đề 89
30 → 31-6-2024 00 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 28 - 30 - 31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 43 - 44 - 47 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 65 - 66 - 67 - 69 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 84 - 86 - 90 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Ăn đề 18
28 → 29-6-2024 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 41 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 - 62 - 64 - 65 - 67 - 68 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 78 - 79 - 83 - 84 - 85 - 87 - 90 - 92 - 93 - 95 - 96 - 98
Ngày 1: Ăn đề 68
Ngày 2: Trượt
26 → 27-6-2024 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 26 - 29 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 56 - 58 - 59 - 60 - 62 - 65 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72 - 75 - 76 - 79 - 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 92 - 94 - 95 - 97 - 99
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Ăn đề 99
24 → 25-6-2024 02 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24 - 26 - 28 - 29 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 57 - 58 - 60 - 61 - 64 - 65 - 66 - 69 - 71 - 73 - 75 - 76 - 78 - 79 - 81 - 85 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 93 - 95 - 96 - 98
Ngày 1: Ăn đề 50
Ngày 2: Trượt
22 → 23-6-2024 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 - 39 - 41 - 43 - 44 - 46 - 49 - 50 - 51 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 68 - 69 - 72 - 73 - 74 - 78 - 79 - 80 - 82 - 85 - 86 - 88 - 91 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99
Ngày 1: Ăn đề 62
Ngày 2: Ăn đề 01
20 → 21-6-2024 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 39 - 41 - 44 - 45 - 47 - 50 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 64 - 65 - 67 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 83 - 84 - 88 - 89 - 92 - 96 - 98
Ngày 1: Ăn đề 39
Ngày 2: Ăn đề 96
18 → 19-6-2024 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28 - 30 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 - 43 - 44 - 49 - 50 - 52 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 71 - 73 - 74 - 76 - 77 - 80 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 92 - 94 - 96 - 97 - 98 - 99
Ngày 1: Ăn đề 90
Ngày 2: Ăn đề 67
16 → 17-6-2024 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 26 - 28 - 31 - 32 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 80 - 81 - 82 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 92 - 93 - 94 - 96 - 98 - 99
Ngày 1: Trượt
Ngày 2: Ăn đề 02
14 → 15-6-2024 00 - 01 - 02 - 03 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 60 - 63 - 68 - 69 - 70 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 90 - 92 - 96 - 98
Ngày 1: Ăn đề 87
Ngày 2: Ăn đề 69

Định nghĩa về dàn đề 60 số khung 2 ngày

Dề 60 số khung 2 ngày là phương pháp các chuyên gia soi cầu chọn ra 60 số may mắn nhất trong 2 ngày để đánh đề. Với phương pháp này người chơi cần nuôi đủ 2 ngày không được dừng giữa chừng.

XEM THÊM CÁC DÀN ĐỀ 60 SỐ KHÁC

Hướng dẫn chơi Dàn đề 60 số khung 2 ngày

Để giúp bạn hiểu rõ chiến thuật, chúng tôi sẽ cung cấp một ví dụ cụ thể áp dụng cho Dàn đề 60 số khung 2 ngày.

Ví dụ: bắt đầu từ ngày 15/1/2024 đến ngày 16/1/2024.

Dàn đề 60 số: 61 – 09 – 03 – 39 – 29 – 53 – 77 – 59 – 98 – 39 – 12 – 45 – 68 – 23 – 71 – 34 – 87 – 50 – 92 – 14 – 32 – 67 – 41 – 88 – 27 – 13 – 55 – 76 – 98 – 24 – 16 – 22 – 43 – 89 – 31 – 72 – 18 – 37 – 49 – 64 – 91 – 58 – 26 – 81 – 47 – 95 – 30 – 54 – 63 – 79 – 10 – 75 – 94 – 36 – 20 – 83 – 17 – 52 – 44 – 60

Kết quả XS Giải đặc biệt các ngày như sau:

 • KQXS GĐB Ngày 15/1/2024: 63261
 • KQXS GĐB Ngày 16/1/2024: 95539

Với số vốn bỏ ra, tính toán như sau:

 • Vốn bỏ ra mỗi ngày: 60 số x 10.000đ = 600.000đ
 • Tổng vốn cho 2 ngày: 600.000đ/ngày x 2 ngày = 1.200.000đ

Trường hợp 1: Trúng 1 trong 2 ngày

 • Trúng 1 lần: 70.000đ x 10.000đ = 700.000đ
 • Tổng tiền lãi: 700.000đ – 1.200.000đ (vốn 2 ngày) = -500.000đ (lỗ)

Kết luận: Đầu tư tổng cộng 1.200.000đ và nếu TRÚNG 1 ngày sẽ lỗ 500.000đ.

Trường hợp 2: Trúng cả 2 ngày

 • Trúng 2 lần, mỗi lần: 70.000đ x 10.000đ = 700.000đ
 • Tổng tiền trúng: 700.000đ x 2 = 1.400.000đ
 • Tổng tiền lãi: 1.400.000đ – 1.200.000đ (vốn 2 ngày) = 200.000đ (lãi)

Kết luận: Đầu tư tổng cộng 1.200.000đ và nếu TRÚNG cả 2 ngày sẽ lãi 200.000đ.

Đánh giá mẹo chơi dàn đề 60 số khung 2 ngày

Nắm được ưu nhược điểm của cách chơi dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày miền Bắc sẽ giúp bạn biết được bản thân có phù hợp với phương pháp đặt vốn vào đó hay không. Để có câu câu trả lời chính xác nhất, mời bạn theo dõi nội dung sau đây:

Ưu điểm

Ưu điểm đầu tiên của phương pháp này đó là tỷ lệ trúng thưởng cực kỳ cao. Theo như tính toán của người chơi lô đề lâu năm, thì cách xuống tiền này mang đến tỷ lệ trúng là 60%, thậm chí cao hơn lên đến 80%, nếu bạn chọn được dàn số chất lượng.

Ngoài ra khi chơi dàn đề 60 số khung 2 ngày, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm con số để dự thưởng trong 2 ngày. Điều này giúp cho việc tham gia giải trí của bet thủ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Nhược điểm

Hạn chế của dàn đề 60 số khung 2 ngày đó là đòi hỏi người chơi phải có vốn đầu tư khủng. Bởi với 60 số dù bạn đánh với khoản tiền ít thì cũng tốn nhiều hơn các phương pháp khác 60 lần.

Do đó muốn áp dụng phương pháp này hãy đảm bảo là khả năng tài chính của bản thân đủ để phục vụ nhu cầu. Đặc biệt bạn cần cân nhắc thật kỹ chi phí bỏ ra để có thể hoàn vốn, thậm chí là có lãi.

Những lưu ý khi nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày

Muốn ứng dụng thành công phương pháp nuôi dàn đề 60 số trong 2 ngày, bạn tuyệt đối không được bỏ qua những lưu ý bên dưới đây của chúng tôi.

 • Khi chơi, anh em phải thật nhẫn nại và kiên trì, quyết tâm chờ đợi kết quả trong vòng 2 ngày. Tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng, cũng không được nuôi quá khung.
 • Học cách phân phối tiền phù hợp với từng con đề trong dàn 60 số. Đặc biệt là ngày đầu tiên chỉ nên bỏ số vốn ít để đánh giá kết quả, tránh việc đánh mất kiểm soát và gây ra thua lỗ.
 • Luôn kết hợp các kinh nghiệm soi cầu khác nhau để tìm ra bộ số có độ chính xác cao.
 • Hết thời gian nuôi mà vẫn không nổ, thì bạn cần phải dừng ngay lập tức để bảo vệ số tiền vốn của mình.
 • Dàn đề 60 số khung 2 ngày chỉ là phương pháp đánh lô đề hiệu quả, mang tính tương đối. Vậy nên bạn không được đặt niềm tin tuyệt đối vào chúng mà đánh tất tay, khả năng thu hồi vốn ở trường này rất thấp, cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.

Tổng kết

Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng, cách chơi dàn đề 60 số khung 2 ngày XSMB không khó. Với tân thủ và những ai yêu thích bộ môn lô đề, nhưng vẫn chưa tìm ra cho mình mẹo đặt tiền hiệu quả, thì đừng bỏ qua phương pháp này của chúng tôi nhé. Chúc các bạn ứng dụng vào thực tế thành công để mang về nhiều phần quà giá trị.

CEO & Founder của Rồng Bạch Kim 888, đã trải qua một chặng đường dài với nhiều nghiên cứu và phân tích kiến thức về soi cầu xổ số. Rồng Bạch Kim 888 đã mang đến cho mọi người những thông tin dự đoán xổ số hàng ngày nhanh, chính xác và miễn phí.

THỐNG KÊ PHÂN TÍCH